Wszystko zależy od przyimka - Andrzej Markowski, Jan Miodek, Jerzy Bralczyk

"Chodzi mi o to aby język giętki, powiedział wszystko co pomyśli głowa" mawiał Słowacki. No właśnie jak to tak naprawdę jest z naszym językiem ojczystym, mówimy poprawnie, adekwatnie do sytuacji czy może sami kaleczymy nasz piękny język. Bralczyk, Miodek oraz Markowski prowadzą dialog z autorem, który ma na celu zwrócenie naszej uwagi na to jak mówimy i jak powinniśmy wypowiadać się zależnie od sytuacji. Panowie analizują rozwój współczesnego języka, jego podatność na wpływy innych języków. Książka dla wszystkich tych, którzy mają choć niewielkie lingwistyczne zainteresowania.