Mała zagłada - Anna Janko

Trudno przejść obok tej książki obojętnie... trudno opisać uczucia jakie we mnie wywołała podczas czytania... trudno napisać o wszystkich myślach, które do tej pory chodzą mi po głowie. Trzeba przeczytać, koniecznie.

"Zabrałam ci twoją historię mamo, twoją apokalipsę. (...) Mam ją we krwi. Dziesiątki lat zaciemniała mi obraz świata. (...) Co mam z tą naszą historią zrobić teraz? Moje dzieci jej nie chcą. Włożę ją w szczelne zdania, w zamknięte akapity."