Papusza - Angelika Kuźniak

"Po wie­lu la­tach,

a może za je­den krót­ki czas,

twe ręce pod­nio­są moje pie­śni."

 

 

Książka „Papusza” jest przepięknym obrazem życia, twórczości, folkloru cygańskiego. Folkloru nieznanego przeciętnemu człowiekowi, bo jednam ciągle kierujemy się stereotypami. Angelika Kluźniak na podstawie zgromadzonych materiałów otworzyła nam oczy na bogactwo kultury i tradycji cygańskiej. Cytat z książki chyba najlepiej to opisuje:

"I tu zaskoczenie – bo gdzież w tych pieśniach świecidełka, wróżby, zaklęcia, magiczne obrzędy, tajemnicze księżycowe noce? Nasze pojęcia o folklorze cygańskim okazały się operetkowe. Egzotyka? Tak, jest egzotyka, ale znajdziemy ją tylko tam, gdzie poetka mówi o lesie, słońcu, ptakach. Takiej zażyłości z lasem, jaką wyrażają jej pieśni, nie spotykamy w polskiej poezji ludowej. W zażyłości tej odbija się najbardziej bezpośrednio i dramatycznie obraz życia wędrownego cygańskiego obozu."