Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.

Małgorzata Gutowska-Adamczyk