Uparte serce. Biografia Poświatowskiej - Kalina Błażejowska

"Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy książki odwykną od dotyku moich rąk, czy suknie zapomną o zapachu mojego ciała? A ludzie? Przez chwilę będą mówić o mnie, będą dziwić się mojej śmierci - zapomną. Nie łudźmy się, przyjacielu, ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciała. Nasz ból, nasza miłość, wszystkie nasze pragnienia odejdą razem z nami i nie zostanie po nich nawet puste miejsce. Na ziemi nie ma pustych miejsc" - Halina Poświatowska napisała te słowa do swojego przyjaciela w czasie kiedy jej stan zdrowia uległ ponownie pogorszeniu. Całe swoje krótkie życie poświęciła problemom sercowym, niestety w dosłownym słowa tego znaczeniu. W przytoczonym cytacie boi się, że jej życie ulegnie zapomnieniu, jednak za sprawa książki Kaliny Błażejowskiej nigdy to nie nastąpi. Ktoś może pomyśleć biografia jak ich wiele. Ale nie w tym wypadku a to za sprawą bohaterki, która mimo swoich chorób, starała się czerpać z życia garściami, z drugie strony za sprawą autorki, która w sposób interesujący przedstawiła burzliwe życie poetki.